۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹ و ۵۲ دقیقه

  بسته باشگاه مشتريان (Customer Club)

تاريخ ثبت : ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه

 بسته باشگاه مشتريان (Customer Club)

آيا مي دانيد با ايجاد باشگاه مشتريان (Customer Club)در فضاي وب وفاداري مشتري و امكان تبليغات و جذب مشتري جديد از طريق مشتريان قبلي براحتي امكان پذير است!

اين باشگاه در اثر گردآوردن مشتريان يك مجموعه كنار هم و ثبت اطلاعات آن‌ها بوجود مي‌آيد. اطلاعات آن‌ها كه در يك بانك اطلاعاتي ثبت شده و مي توان براي آن‌ها برنامه ريزي مدون انجام داد. بستري براي رفع نيازهاي مشتريان ، توجه ويژه به آنها و مديريت صحيح ارتباط با مشتريان ابزار نسبتاً جديدي كه توسط برخي از شركتهاي تجاري استفاده مي‌شود ، مشتريان فعلي و آينده نگر را با انگيزه‌هايي ويژه‌اي براي پيوستن به اين باشگاه تشويق مي‌كنند .

مشتريان شما با فعاليت هاي تبليغاتي و خريد و با كسب امتياز به رتبه و امتياز بالا در باشگاه و جوايزي دست مي يابند و شما از اين طريق به سود سرشار و افزايش تعداد مشتريان و نيز وفاداري مشتريان قبلي دست خواهيد يافت .

در بازار حرف اول با كسي است كه مشتريان وي در اوج ميل و رغبت با وي مي مانند .

http://www.rspm.ir/