۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲ و ۲۹ دقیقه

  چرا نخبگان، شرکت شما را ترک می‌کنند؟

تاريخ ثبت : ۱۹ دی ۱۳۹۲ ساعت ۹ و ۵۸ دقیقه

چرا نخبگان، شرکت شما را ترک می‌کنند؟

۱- عدم موفقیت در توجه به احساسات آن‌ها

۲- عدم موفقیت در به چالش کشیدن و استفاده از هوش و ذکاوت آن‌ها

۳- عدم موفقیت در به کار گرفتن خلاقیت‌های آن‌ها

۴- عدم موفقیت در ارتقاء مهارت‌های آن‌ها

۵- عدم موفقیت در دادن فرصت به آن‌ها

۶- عدم موفقیت در توجه و اهمیت دادن به آن‌ها

۷- عدم موفقیت در رهبری و مدیریت

۸- عدم موفقیت در شناخت نقش و تأثیر آن‌ها

۹- عدم موفقیت در افزایش مسئولیت‌پذیری آن‌ها

۱۰- عدم موفقیت در پایبندی به تعهدات