۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲ و ۴۵ دقیقه

  راهکارهای استفاده بهینه و هدفمند از پیامک در اصناف و اقشار جامعه

تاريخ ثبت : ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۲۳ و ۵۲ دقیقه

راهکارهای استفاده بهینه و هدفمند از پیامک در اصناف و اقشار جامعه