۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۲ و ۰۲ دقیقه

  ارسال انبوه ایرانسل

تاريخ ثبت : ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱ و ۰۸ دقیقه

ارسال انبوه ایرانسل چیست؟ این روش همانند روش ارسال انبوه همراه اول می باشد که می توان پیامکها را به تفکیک دائمی و اعتباری و استان مورد نظر ارسال نمود.

 


بستن