۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲ و ۰۳ دقیقه

  تفکیک جنسیت و رده سنی

تاريخ ثبت : ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱ و ۰۷ دقیقه

تفکیک جنسیت و رده سنی چیست؟این روش به تازگی با همکاری اپراتور مربوطه ایجاد گردیده و فقط در اختیار تعداد محدودی از ارائه کنندگان خدمات پیامکی از جمله ما میباشد.این روش کاملا معتبر،قانونی و تست شده میباشد.مشاغل و خدمات دهندگانی همچون آریشگاههای زنانه و مردانه،فروشگاههای مخصوص بانوان و آقایان و سایر مشاغلی که میخواهند پیامک هایشان هدفمند باشد و فقط به گروهی خاصی از مردم مثل زنان یا مردان در گروه سنی خاصی ارسال شود میتوانند از این قابلیت استفاده نمایند.